Wie is Sneleenblog.nl?

Sneleenblog.nl produceert blogs op maat. Bedrijven kunnen hun aanvraag indienen en de aangesloten copywriters gaan aan de slag met de ingediende briefing.

Opdracht/doelstelling

Sneleenblog.nl onder de aandacht brengen bij potentiële afnemers via de juiste online kanalen.

Aanpak

Om de doelstelling te behalen, is het van belang dat de customer journey van de doelgroep goed in kaart wordt gebracht. Aan de hand hiervan hebben we de online strategie bepaald. De volledige uitrol hiervan, mogen wij als Red Rock Media invullen.

Onze diensten voor dit bedrijf

recensie Sneleenblog.nl